GRATIS VERZENDING OP ALLE BESTELLINGEN VAN MEER DAN 50€!

Voorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Rugzak Wereld. Door de hele site heen verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Rugzak Wereld, inclusief alle informatie, tools en diensten die daaruit beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Bepalingen en voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin en/of via hyperlinks wordt verwezen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dient u de website niet te bezoeken of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Wordpress. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij u onze producten en diensten kunnen verkopen.

Artikel 1 - Gebruiksvoorwaarden van onze webwinkel

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen (trojans), virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op onversleutelde wijze kan worden overgedragen en dat dit gepaard gaat met (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

Artikel 3 - juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde informatie uit het verleden bevatten. Deze informatie uit het verleden is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.

Artikel 4 - Wijziging van de dienst en de prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst en/of de Bestelling (en een deel of inhoud van de Dienst) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst en/of de Bestelling.

Artikel 4.1 - Inventaris en beschikbaarheid

Houd er rekening mee dat door de grote vraag en het dagelijks bijwerken van het systeem, het mogelijk is dat een product waarvan wordt aangegeven dat het schaars is, niet beschikbaar is wanneer het aan het winkelwagentje wordt toegevoegd. Wij adviseren u daarom een vervangend artikel te kiezen.

Artikel 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten op onze winkel zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische gebieden of rechtsgebieden te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of koopt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen geplaatst door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer details ons Retourbeleid.

Artikel 7 - Facultatief gereedschap

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden op een "as is" en "as available" basis, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u een van de op de Site aangeboden optionele hulpmiddelen gebruikt, doet u dit op eigen risico en discretie, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende externe verkoper(s) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe functies en diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 8 - Koppelingen met derden

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, producten, diensten of andere items die toegankelijk zijn op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met deze websites van derden worden uitgevoerd. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten van deze derden dienen aan de derden zelf te worden voorgelegd.

Artikel 9 - Opmerkingen, suggesties en andere voorstellen van gebruikers

Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om mee te doen aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons te allen tijde het onbeperkte recht om de Opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van de opmerkingen te handhaven; (2) iemand een vergoeding te betalen voor de geleverde opmerkingen; of (3) te reageren op de opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn daartoe niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendom of deze Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een geassocieerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons en/of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die u plaatst of die een andere derde plaatst.

Sectie 10 - Persoonlijke informatie

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Het kan voorkomen dat informatie op onze site of de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een geassocieerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum in de Dienst of op een verwante website mag worden beschouwd als basis voor de conclusie dat de informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Sectie 12 - Verboden gebruik

In aanvulling op de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of enige verwante, niet-gerelateerde website of het internet te compromitteren; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren (i) te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, het web (of enige andere bron) te doorzoeken, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze Dienst, enige andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Artikel 13 - Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Rugzak Wereld, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid) strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van enige dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claims met betrekking tot uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Artikel 14 - Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord Rugzak Wereld, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dat toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet zal aantasten.

Artikel 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Voorwaarden zijn van kracht totdat ze worden beëindigd. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u in gebreke blijft, of indien wij vermoeden dat u zich niet aan de voorwaarden van deze Voorwaarden houdt, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 17 - Gehele overeenkomst

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versie van de Servicevoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Parijs, Frankrijk.

Artikel 19 - Wijziging van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Als u onze site blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen in deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u deze wijzigingen.

Artikel 20 - Contactgegevens

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan co*****@cx*********.com.

Artikel 21 - Vorderingen en leveringen

1. Pakket gemarkeerd als geleverd maar niet ontvangen : In veel gevallen is het mogelijk om een verkeerd geleverd pakket terug te vinden. Dit zijn de aanbevelingen die wij u kunnen geven om uw zending te kunnen lokaliseren:

Houd uw volgnummer bij de hand.

Neem contact op met de rederij of het postbedrijf dat verantwoordelijk is voor uw zending en breng hen op de hoogte van de situatie.

2. Als u de pech heeft te maken te hebben met een pakket dat wel is afgeleverd maar niet is ontvangen, kan dat de volgende oorzaken hebben:

* Uw pakket is bij vergissing door een andere persoon ontvangen als gevolg van een onjuist of onleesbaar adres van de afzender.

* Uw buurman of familielid ontving het pakket voor u en vergat u te informeren.

* Soms kan een niet ontvangen pakket als afgeleverd worden gemarkeerd nog voordat het aankomt.

* Het pakket werd achtergelaten in de buurt van uw huis (winkel, kiosk, postkantoor, relaispunt).

* Technische fout in het volgsysteem van het transportbedrijf.

* Als het zoeken naar uw pakket door de vervoerder geen resultaat oplevert, wordt uw pakket als verloren verklaard. Dien een claim in voor een niet-bezorgd pakket om je geld terug te krijgen. Het kan 2 tot 4 weken duren om uw claim te verwerken, afhankelijk van de vervoerder.

3. Om schadevergoeding te krijgen van het transportbedrijf moet u een formeel verzoek indienen. Neem contact op met de klantenservice van de logistieke dienstverlener. Zodra het transportbedrijf uw zaak heeft geanalyseerd en het bedrag van het verloren pakket heeft vastgesteld, wordt u op de hoogte gebracht van hun beslissing. Als de situatie te wijten is aan de schuld van de vervoerder, zullen wij uw bestelling terugbetalen. Als de mislukte levering echter te wijten is aan de klant, zoals in het geval van een verkeerd afleveradres, wordt de klant niet terugbetaald.

4. Weigering van colli

4.1. De vergoeding

In geval van weigering van levering na een herroeping, zijn de retourkosten voor uw rekening en worden ze automatisch afgetrokken van uw terugbetaling, zelfs als de oorspronkelijke verzendkosten werden aangeboden. Uw terugbetaling zal effectief zijn na ontvangst van het artikel in het magazijn van de handelaar en na controle van de algemene staat ervan. In geval van weigering van het pakket, in het geval dat de vervoerder het pakket niet kan terugzenden of u de terugzending van het pakket niet kunt bewijzen: een vergoeding van 25% van de prijs van het product wordt van uw terugbetaling afgetrokken. In geval van weigering is het uw plicht om ons het volgnummer van de retourzending mee te delen, wij hebben er niet automatisch toegang toe.

4.2 BTW-teruggave: Douane- en BTW-kosten worden niet terugbetaald in geval van intrekking of weigering van het pakket.

5. Defecte of beschadigde verpakking

5.1. Het gebrek moet zich op het product bevinden, niet op de verpakking. Het gebrek moet de kwaliteit van het product in gevaar brengen of het gebruik ervan mag niet als een geval van herroeping worden beschouwd.

5.2. In het geval dat de expertise een fabricagefout bevestigt, staat de regelgeving de handelaar toe de voorkeur te geven aan reparatie of omruiling van uw product, zelfs als u om terugbetaling verzoekt. Indien de handelaar geen van de eerste twee acties kan uitvoeren, betaalt hij uw aankoop terug. Indien u een terugbetaling wenst, heeft de handelaar het recht uw verzoek als een herroeping te beschouwen en wordt de terugzending aan de klant aangerekend.

6. Een korting zal worden toegepast indien het product gebruikssporen vertoont. In geval van herroeping behouden wij ons het recht voor om een deel van de terugbetaling te verminderen in verhouding tot de schade.

7. U heeft 45 dagen de tijd om ons te laten weten dat u uw bestelling niet heeft ontvangen, zonder klacht van u binnen deze periode wordt de bestelling als geleverd beschouwd.

8. Procedure voor adreswijziging indien de klant een verkeerd adres doorgeeft. Als u zich na het plaatsen van uw bestelling realiseert dat er een fout is in het leveringsadres, gelieve ons dan binnen 24 uur na het afronden van de bestelling te informeren. Als deze procedure niet wordt gevolgd, is het mogelijk dat wij het leveringsadres niet kunnen wijzigen. Een verkeerd leveringsadres kan de levering verhinderen of leiden tot levering op een andere plaats dan gewenst. Wij zijn in dit geval niet verantwoordelijk.